...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑުޢީދު
ނ.
(1) އަޟުހާ ޢީދު.
(2) ދިހަރޯދަ ޢީދު.
މިއީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމާ ވިދިގެން އަންނަ ޢީދެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޑި . އީދުގެރި . ދިހަރޯދަޢީދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ