...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑެފާނު
ނ.
(ގ) ކުޅިކުޅިއާއި މޫދުގައި އޮއިނުދެމޭ ތަންތާނގައި ހެދިފައިވާ ކިސަނޑުގަނޑުގައި އުޅޭ ރަތްކުލައިގެ ބޮޑު ފަންޏެއް.
މިއީ، ފަރުމަސް ބޭނުމަށް އެމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ