...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑެތި
ނއ.
"ބޮޑު" މިބަސް ގިނަކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަންގަނޑު . ހަންޕަކަޕަކަ . ހަރުފަ . ހަކަފަތާ . ހަކޮޑި . ހަވަރުކެނބު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތިމާ . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަޖަރު . ހާސިލުމުރާދުހަމަވުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިކޯލަ . ހިބަރު . ހިއަރިންޖެހުން . ހިލަމާދިއުން . ހިޔަނި . ހިޔަރިން ޖެހުން . ހުނބޮށި . ހުންކާބަރަވަލި . ހުންގާނު ގޮނޑި . ހުއިފަތުމަސް . ހެނދު . ހެބަޑޮ . ހެތުރު . ހޮޅިރާޅު . ހޮޅިލައިމުގުރުން . ހޮޅިލުން . ހޯހަނާ . ހޯދަރު . ހޯތާ . ނަބާޒުހަކުރު . ނައިކަ . ނައުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކުލުން . ނަގިލި . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނާށިބަރުވަލި . ނާފަހަރު . ނާލުބައްތެލި . ނިކަބިލިއްސަގަސް . ނިފާޅަ . ނިލަމެހިދައު . ނީލަގެރިއެތް . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ