...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޑެތިމީހުން
ނ.
(1) ކޮންމެ ބައެއްގެ ތެރޭންވެސް އިސްމީހުން.
(2) ބަސްވިކޭ މީހުން.
(3) ކުޑަކުދިންނޫން މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް ބޮޑެތިރާޅެޗެ. ކުދި އެއްޗެއްސަށް ކުދިރާޅެވެ. . ތަކުރުހެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ