...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯ
ބައްޓަމަށްވުރެ ފަލަކޮށް ބޮޑުކޮށް ކޮޅުގައި ހުންނަބައި.
މިބައި ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
މިސާލު:
މޮހޮރުބޯ.
ނއ.
(01) ތުނީގެ އިދިކޮޅު.
(11) ފަތި މިނުން އިތުރު.
(21) ގިނަ.
(31) ބުއިން މިބަހުގެ ނަން އިތުރު.
މިސާލު:
ބޯފެން.
(41) މަޖާޒު:
ބުއްދިއާއި ފިކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަން . ހަންމޯ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިކެޔޮ . ހަންޑިލުނބޯ . ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހައިހޫނު . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތްބޯރާހި . ހަތްދުވަސްވުން . ހަސް . ހާލީބޯނި . ހާލުގައިޖެހުން . ހިރި . ހިރިމިކަންނެލި . ހިރު . ހިރުބޮލި . ހިރުއެޅުން . ހިކާދުރުކުރި . ހިއަތޮނަ . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިއްތަލަ މަތިވައް . ހިއްލައިލުން . ހިއްލުން . ހިމަބޯދު . ހިލަވާލި . ހިލިގަތުން . ހިލޭޖެހުން . ހިޔަދެވިބޯ . ހިޔަދެވިކަމަނާ ބޯ . ހިޔަތޮނަ . ހުޅި . ހުޅިހިކާ . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކޮތަން . ހުދުކިއްތާނި . ހުދެހިރާ . ހުތް . ހުޑޫ . ހޫކު . ހެރެޖެހުން . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހެލުން . ހޭބޯ . ހޭބޯއެރުން . ހޮނޑު . ހޮރޮ ޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ