...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯހިމެނުން
މ.
(1) ރަށެއްގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ބެލުން.
(2) މީހުންގެ އަދަދާއި ޖިންސާއި ޢުމުރާއި، ކުރާ މަސައްކަތާއި، ތަޢުލީމާއި، މިބާވަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަފްޞީލުކޮށް ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ