...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯހުރިމަޑި
ެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބުރިކަށިމަތިކަޅުކޮށް ބަނޑުދޮށް ހުދުކޮށް ނަގޫކުރުކޮށް ހުންނަ މަޑިއެކެވެ.
މީގެ ނަގޫ ހުންނާނީ ދެފަރާތުގެ ފިޔަގަނޑާ ގުޅިފަ އެވެ.
މިއީ ވަރަށްފުނުގައިއުޅޭ ފުމޭ މަޑިއެކެވެ.
މި މަޑީގެ ބޯ ހުންނާނީ އެހެންމަޑިތަކާ ތަފާތުކޮށް ކުރިޔަށް ނުކުމެފަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ