...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯށި
ިގަސް (މިއީ، އާންމުކޮށް ހޭޅީގައި ހެދޭ ބޯކޮށް ފަތްހުންނަ (ގަހެކެވެ.) (4) ބޯށިގަހުގެ މާގަނޑު.
(5) ބޯށި ގަހުގެ އޮށް.
(6) ބައެއް ޒާތުގެ ކުރެހުމުގައި ކަންކަނުގައި ޖަހާމަލެއް.
(7) ފައްތަރުލައި ކަފާބިލެތުގެ ހުނގުލުކޮޅުގައި ލާ ވަނާއެއް.
(8) (ހ.) އޮށްނާޅާ ހުކުރަދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮހުމަލަ . ބޮހޮރި . ބޮށި . ބޮށިފިޔަ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮށިގަނޑު . ބޮނޑިބޯށި . ބޯށި . ބޯށިއައުން . ބޯށިއެޅުން . ބޯށިމައުފުސް . ބޯނށި . ބޯޓި . ކަންފި . ކުރިބޯށި . ކުރިބޯށިލުން . ކުރުއްޕަތް . ކޮވެލިބަޑި . މާބޯށި . ފިލުވުން . ފުށި . ތުނޑުސުފުރާ . ޒުވާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ