...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯށިމައުފުސް
ނ.
ލޮލުގެ ބައްޔެއް.
މި ބައްޔަކީ ލޮލުގެ ކަޅުކަޅީގައި ބޯށި މާގަނޑުގެ މަލެއްހެން ބޯކޮށް ހުންނަގޮތެއް ނުކުންނަ ބައްޔެކެވެ.
މިބަލި ޖެހުނީމާ ލޯ އަނދިރިވާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ