...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯށިގަނޑު
ބޭހާ ކަނަހަނދުނާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅިޔާ އެއްކޮށްމޮޑެ ފުޑައި ހިމުންކޮށް، ޅަރުކުގެ ކުރުއްޕަތަކަށް އަޅައި ބަނދެ، އުނދުނުގެ އަޅިގަނޑުތެރޭގައި ވަޅުލައިގެން ފޮޅިކޮށް އަވީލައި ހިއްކައިގެން ހަދާ ބޭހެކެވެ.
ދުވާލު ދެއިރު މީގެ އެތިކޮޅެއް މާމުއިގާ ވިރުވައިގެން ބޮއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮށިގަނޑަ . ބޮށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ