...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯނށިފިއަ
ނ.
(ޏ) ހިބަރުގައި ހުންނަ ތަނެއް.
މިތަން ހުންނާނީ ފޫޅާއި ނިގުލާއި ގާތު ހުންނަ އުރަހައާއި ދެމެދު - ބަނޑައިދުލުގެ މިސާލުގައެވެ.
މަހުގެ މިތާނގައި ތެޔޮ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުނަށް އެހެންތަންތަނަށްވުރެ މީރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ