...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯނި
ނ.
(ލ) ކަނބޯކުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމަތީލުން . ބުރިކުރާސައިބޯނި . ބޮޑުގުންބާކުރުން . މޫދުމައުގަނޑު . ފޮނުއެރުވުން . ދަނޑިސައިބޯނި . ދޮންނަކުނޑި . ދޮންނަސައިބޯނި . ތާކިހާ . ތޮފި . ލޭބޯފަނި . ގަރަސައިބޯނި . ގަރަސާބޫނި . ގުންބާކުރުން . ސައިބޯނިބަޑި . ސައިބޯނިބޮކި . ސައިބޯނިއޮށް . ސައިބޯނިފެން . ސައިބޯނިފޮނު . ސައިބޯނިދަޅު . ސައިބޯނިލުން . ސައިބޯނިގަސް . ސާބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ