...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯނެތް
ނ.
ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގައި ދެބައިގައި ހަމައަށް މީހުން ތިބެގެން ކުޅޭއިރު އެއްބައިން އުނިވި މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫދުގުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ