...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް
މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް ރީތި ކުލަތަކަކުން ކުރެހުން އެޅިފައި ހުންނަ، އެތެރެވަރީގެ ގުންޑޮޅިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ލޮލާއި ނިންމަތި ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
މަހުގެ ތުނބާއި ކޯމަތީގައި ހުންނަނީ ކަޅާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ ތިކިތަކެއްޖަހައިފަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ