...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯރީނދޫބިބީ
ގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށްރީތި ކުޑަމަހެކެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގެ ކުލައަކީ ހުދު އަޅިކުލަ އެވެ.
މަހުގެ އަރިމަތީގައި ލެނބިފައި ހުންނަ ފަސްވަރަކަށް ރޮނގު ފާޅުކޮށް އެނގެންހުރެ އެވެ.
މަހުގެ ތުނބާއި ބޮލުގެ ތިރީބަޔާއި މަހުގެ ގިނަބައިތަކުގެ ކުލައަކީ ރީނދޫ ކުލަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ