...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯބުރި
ނ.
(1) ޓްރެކްޓަރާއި ލޮރީގައި ދުއްވާމީހާ އިންނަބައި.
މިއީ، މައިގަނޑާއި ވަކިންވެސް ދުއްވޭގޮތަށް އޮންނަ ބަޔެކެވެ.
(2) ދިރޭ އެއްޗެއް ދެބުރިކޮށްލާއިރު ބޮލަށްވީބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ