...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯބޭލުން
މ.
ރޭޒަރު، ނުވަތަ ކުރަފަތް ފަދަ ތޫނުއެއްޗަކުން ކަހައިބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިބޯ . ބައިބޯކިއުން . ބޮލެވާޅިޖެހުން . އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން . ތިންއަރިއަށްބޯބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ