...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯބޮ
ނ.
(1) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ބޮލުގައި އަޅާއެއްޗެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅިހިކާ . ރަވޯ . ބޯބޯކުރިންލުން . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . އޮފުލާބޮލި . ގައުބޮލާ . ގެރިބޯވައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ