...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯބޮޑުއާނި
ނ.
އެއްއިންޗި ނުވަތަ، އިންޗިއެއްގެ 4/3 ބައިހުންނަވަރުގެ އާންޏެއް.
މީގެ ބޯހުންނާނީ ފަތާކޮށެވެ.
ޢާއްމުކޮށް، މި ބޭނުންކުރަނީ ލަކުޑި ބޯޓު ފަހަރުގެ ފެނުންތިރިޔަށް ހުންނަބައިގާ ލޮއިޖެހުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ