...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯބޯބޮއްތަލޯ
ނ.
ކުޑަކުދީންގެ އަތްތިލައިގައި އިނގިލި ތަޅަމުން ކިޔާބަންޖެއްގެ ނަން.
އެއީ ބޯބޯ ބޮއްތަލޯ، ދެފަނިކާ ފެންބަތޯ، އޮޑިވަތު، ދިޔަ ހިއްކަތޯ، ބޯލަ ގެނައި މަސްފަތަފޮޅި، ކާލައިގެން ބޯލަ ހޯދަން އަރާއަރާ ފައިބާ ފައިބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ