...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޅަކިންކިރިމާ
ނ.
ގުލްސަންޕާމަލުގެ ވައްތަރެއް.
މިގަހުގެ ފަތްހުންނާނީ ކޮޅުވަށްކޮށެވެ.
މިމައު ގުލްސަންPާ މަލަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުޑިސަންޕާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ