...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯޅަޖެހިފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް ހިމަ ދިގުކޮށްހުންނަ މަޑުމުށިކުލައިގެ ފާނައެކެވެ.
މަހުގައި ރަތްކުލައަކަށްދާ ކުދިކުދި ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިތިކިތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ދިގަށްވާގޮތަށް ހުދުކުލައަކަށްދާ ރޮނގުތަކެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ