...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކަށިކެޔޮ
ނ.
ކަށިކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދޮންވީމާ ވަކުގެ ފުލާއެކު ރަތްވާ އަނގަކަހާ ކަށިކޭލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކެޔޮ . ބޯކެޔޮކުރި . ކައުޑާކޭވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ