...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކަން
ނއނ.
(1) ތުނިކަން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެއްޗެއްގެ ދެފުށުގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ދުރުމިނުގެ ފުޅާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނަކަން . ބޮލިކަން . ކޮނޑުހުރިއަތް ނޭނގޭހާބޯކޮށް . އޮލަކަން . ފަތިކަން . ތުނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ