...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކަރުދާސް
ނ.
ބޯކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ކަރުދާސް.
މީގައި އެތައް ފަށަލަތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ފޮށިގަނޑުގަނޑު ހެދުމަށާއި ފޮތްފޮތުގެ ބޭރުގަނޑު ހެދުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޓާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ