...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކިރު
ނ.
ކާށިހުނިން ފެލާ އޮލަކިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިކިރި . ކިރުމަސްރިހަ . ފާންތެޔޮ . ފުށްސައި . ފެންރޮށި . ފެންކިރު . ފޮނިރޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ