...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކިބާ
ނ.
ފުށަށް ކާށިކިރު ނުވަތަ ހުނިއަޅައިގެން ފޮނިކޮށް ނުވަތަ ލޮނުކޮށް ފިހާ ހެދިކާއެއްޗެއް.
މި ފިހަނީ ކޮންމެވެސް ކަންވާރަކަށް އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ރިހާކުރު ބޯކިބާ . ބޮނޑި . ބޯކިބާއެޅުން . ބޯކެބަލެ . އިހިކުނޑި . އިޒުރޭލުބޯކިބާ . މަލިކުއައްޕަން . މަސްބޯކިބާ . ފެޅުން . ފޮތި . ފޮތިފޮތިކުރުން . ތެލިބުރި . ގަރަބޯކިބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ