...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކު
ނ.
(1) ދަގަނޑުފަދަ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ލަކުޑިޔާ ދަނޑިފަދަ ތަކެތިން ނުވަތަ ރޭނުމުގައި ހަނދުފަޅިބުރަށް ދޮޅި ދާންހެން މަތިވައްކޮށް ހަދާ އެއްޗެއް.
މިއީ ހައްދާ ވެޔޮގަނޑުފަދަ ތަކެތި، އޭގެ މައްޗަށް އެރުވުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) (ގ) ބޮއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމޫނާކުރާ . ނާބުސްޚާނު . ރަތްބުރެކި . ބަނަކުރުން . ބިމުސޫފި . ބޯނި . ކޮތަރު . ދޮޅިދާން . ގެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ