...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކެޔޮ
ނ.
ބޯކަށިކެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ބޯކެޔޮމުޑި . ކަށިމައު . ކުނުކަށުކެޔޮ . ކެރަ . އަލަނާސި . ވަލުހަންޑި . ފަތްކުރި . ސާންތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ