...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން
"ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން" މިސާލު:
(1) ޚަބަރެއް ފެތުރިގެންދިޔަލެއް ހަލުއިކަން އަންގައިދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ