...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯއަރުވާވައްގަނޑު
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގައިވާ އައްސާ ދަނޑިޔާއި ހުރަސް ފިލާގައި ޖައްސައި، ހުސެންދަރީގެ ފުލާއެކު ބަނޑުފިލައިން ހަފޮޅާ ހަމަޔަށް އަރުވާ ވައްގަނޑު.
(2) ގެރިބޯވައްގަނޑު.
(3) ބޯބޮޑުފައިވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ