...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަ
ދިރިއުޅެނީ ހަރުގައެވެ.
މީގައި އަށްފައި ހުރެއެވެ.
މިފައިގައި ހުންނަ އުންތަކުގެ ބާރުން ތަންތާނގައި ތަތްކޮށްލައެވެ.
މީގެ ކުލައެސޮރު އުޅޭ މާހައުލާ ގުޅުވައިގެން ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ.
(2) ބޯވައެއްގެ ސިފައިގައި އަޅާކުރެހުމެއް.
(3) ހުދުހަމުގައި ދުޅަވާ ބަލިކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކެޔޮ . ހިރިމިކަންނެލި . ހިރު . ހިރުއެޅުން . ހުދެހިރާ . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ނޫރޮނގުކަނޑުކުލަ . ރަންހިރު . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ރަތްގަލަދުންދާރި . ރާބޯވަ . ރާވެނެބޯވަ . ރާވެރިބޯވަ . ރިހިހިރު . ރިހިބޯވަޅު . ރޮދިގަނޑު . ރޮދިޖެހުން . ބަނޑިޔާބުރު . ބަނޑިޔާކަރު . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ބަޅުވަޅި . ބައިކުރަންފެހުން . ބައިކުރުން . ބަލިނެގުން . ބަގިޔާ . ބޮޑުބުރަކި . ބޮޑުކެކުރި . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ބޮޑުގޯނބިލި . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ބޯއޮޑުވާންލުން . ބޯވަ . ބޯވަބޭންދުން . ބޯވަޅު . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ބޯވަޅުއެޅުން . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ބޯވައެޅުން . ބޯވަމަސް . ބޯވަދިލަމަސް . ބޯވަޖެހުން . ބޯވާ . ބޯދިގުކުރަން ލެއްވުން . ކަނޑުކުލަ . ކަނޑުކުލާ ދެރޮނގު . ކަނޮޅި . ކަރަފެހުން . ކަރޮފެހުން . ކަތިވަޅި . ކަލަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ