...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަޅު
ައިރީގައި އަޅާފައި ހުންނަ ހިރުތަކަކާއި ޖަހާފައި ހުންނަ ބަގިޔާތައް.
މީގައި ކަސަބާއި ބާދަލަޔާއި ފަށުޔާއި އުއިބޭނުންކުރެއެވެ.
(2) އަންހެނުންގެ ހެދުމުގެ ކަރުގައި ވަށައިގެން ގޮތްގޮތަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ފޮތިކޮޅު.
(3) ފޮތިބޯވަޅު.
(4) (ޅ) ބޯވަޅުގައި އަޅާއެއްޗެހި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރު . ހިރުއެޅުން . ހުދެހިރާ . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ނޫރޮނގުކަނޑުކުލަ . ރަންހިރު . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ރަތްގަލަދުންދާރި . ރިހިހިރު . ރިހިބޯވަޅު . ރޮދިގަނޑު . ރޮދިޖެހުން . ބަނޑިޔާބުރު . ބަނޑިޔާކަރު . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ބައިކުރަންފެހުން . ބައިކުރުން . ބަގިޔާ . ބޮޑުކެކުރި . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ބޮޑުގޯނބިލި . ބޯވަޅު . ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން . ބޯވަޅުއެޅުން . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަނޑުކުލަ . ކަނޑުކުލާ ދެރޮނގު . ކަރަފެހުން . ކަރޮފެހުން . ކަލަރު . ކަސަބުނެގުން . ކަސަބުބޯވަޅު . ކަސަބުގަނޑު . އަތިރީގޭދާރި . ވަށްބަގިޔާ . މަކުނުތުނޑަށްގެތުން . މަތީކައިރި . ފަށްއެޅުން . ފަންކާކިނާރި . ފަންކާތުނޑަށްގެތުން . ފާސްކުރިހެދުން . ފޮތިބޯވަޅު . ދިވެހިހެދުން . ދިވެހިލިބާސް . ތިރީކައިރި . ތުޑެފަޓާ . ގަތައިފެހުން . ގެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ