...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަޅުއެޅި ބޮޑުރިޔާނެގުން
"ބޯވަޅު އެޅިބޮޑުރިޔާނެގުން" މ.
(1) އިހުގައި އޮޑިކޮޅުގައި ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ދަތުރަކުދާއިރު ބޯަވައެޅި ރިޔާނެގުން.
(2) މަޖާޒު:
އޮތް އެންމެ ޒީނަތްތެރި ހެދުންލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ