...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް
ނ.
ދިވެހި އަންހެނުންލާ ލިބާހުގެ ވައްތަރެއް.
މީގައި ހުންނާނީ ކަސަބުން ބޯވަޅު އަޅާފައެވެ.
މިއީ، އިހުޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި އަންހެނުން ލައިއުޅޭ ލިބާހެކެވެ.
ރަސްމީގޮތުން (3491-1-5) (1631-11-82) މިދުވަހާ ހަމައަށް ބަދަލެއްނައިސް، ލީ މިވައްތަރުގެ ލިބާހެވެ.
އޭގެފަހުން ތަފާތު ވައްތަރުތައް ލުމުގެ ހުއްދަލިބުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ