...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަޅުއެޅުން
މ.
(1) ކަސަބު ބޯވަޅުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ތަރުތީބުން ލިބާހުގެ ކަރުގެ ވަށައިގެން ހަރުކުރުން.
(2) ފޮތި ބޯވަޅެއް ބޮލުން ވައްޓައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަފެހުން . ކަރޮފެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ