...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވައެޅިރިޔާ
ނ.
(1) އޮޑިކޮޅުގައި ރަސްމީ އިއްޒަތުގެ ދަތުރަކުވަޑައިގަންނަވާއިރު އެއޮޑިކޮޅުގައި ނަގާ އުޅުނު ރިޔާ.
(2) މަޖާޒު:
އޮތް އެންމެރީތި ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ