...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަދިލަމަސް
ނ.
ބޯވަ ޢާއިލާގެ މަހެއް.
މިމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބޯވައިގައި ހުންނަ ކަހަލަ އުން ފަޅާފައިވާ ކުދިފައިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ހަށިގަނޑު ހުންނަނީ ފަތިކޮށެވެ.
އަދި ބޯވަޔާއެއްެބީދައިން ކުލަބަދަލު ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯވަމަސް . ކިސަމަޑި . މާދިލަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ