...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވަޖެހުން
މ.
އަތްތިލައިގަޔާ ފައިތިލައިގެ ބަނޑުފުށުގެ މެދު ގަނޑުލާފައި ދުޅަވުން.
މިގޮތަށް އަޑީގައި ގަނޑުލާފައި އޮންއިރު އޮންނާނީ ބޯވައެއްގެ ސިފައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ