...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވިއްދާ
ނ.
ވަރުގަދަ އިންޖީނެއް އަޅައިފައި އޮންނަ ކުޑަ އާގުބޯޓެއް.
މީގެ މަސައްކަތަކީ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރުގައި މައްޔާ ވިއްދައިގެން އަނބުރާލުމާއި ބޮޑެތި އެއްޗެހި ކަފުޖަހައިގެން ގެންދިއުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯވިނަ . ބޯވިއްދި . ޓަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ