...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯވުން
މ.
(1) އޮލަވުން، (2) ގިނަވުން، (3) ފޮއްސިވެލުން.
(4) ތުނިމިނުން އިތުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނަވުން . ބައިގިނަވުން . ބޮލިވުން . ކުރަލުން . ވަރިބޯވުން . މަޑޮތެލަވުން . ދުނިޔެބަނަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ