...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯމަތިންއެއްލާރުއް
ނ.
(ހ) ކުއްޖާ ވިހެޔުމަށްފަހު މަސްތުރަވީމާ އެދުރަކަށް ހުންނަ މީހާ.
ގޭ އުތުރު ފަރާތުން ގޭމަތިން ދެކުނު ފަރާތަށް އެއްލާރުއް.
މިރުއް ހައްދާ އުޅެނީ ކުއްޖާގެ ނަމުގައި އެއްލީމާ ޖެހުނު ހިސާބެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ