...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯފޮޅި
ނ.
ހަނޑުލާގަބުޅި ހުންޏާއެއްކޮށްގެން ފެންފޮޅިޔަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޯކޮށްފިހާ ފޮނިފޮޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުބޯފޮޅި . ނީވާބަތް . ރޯދަބޯފޮޅި . ރޯދާބޯފޮޅި . ބޯފޮޅިވިލޭރޭ . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ބޯފޮޅިދުވަސް . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ފާތިހާބެރު . ޙައްޖުބޯފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ