...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯދި
ދި މަހެއް.
މީގެ ކުލައަކީ ރަންމުށިކުލައެވެ.
އާންމުކޮށް އުޅެނީ ފަރާއިފަޅު ފަޅުގެ ބޭރު ގުންޑޮޅިތަކާއި ހަތާތަކުގެ ނިވަލުގައާއި ވިލުވިލާއި ކަނޑުއޮޅިތަކުގައި ހުންނަ ބަދިތަކާއި ބޮޑެތިގައުގަލުގެ ނިވަލުގައެވެ.
އަދި ބޮޑެތި އައިން ހަދައިގެން ކަނޑުގައިވެސް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލީބޯނި . ހެލުން . ރަކައި . ބޯދިނުން . ބޯދީބެލުން . ކަންގާ . ކަޅުކާވިޔާ . ކޮޅުގައު . އެން . ވެރިއްސީ . މެދުރިދައު . ފިލިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ