...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯދޮށް
ނ.
(1) މަތާޖަހާއިރު މަތާގެ ދަށަށްލާ އެތިގަނޑު.
(2) އެއްޗެއްގެ އެއްކޮޅު ބިމުން އުފުލާފައި ބާއްވާން އޭގެ ދަށަށް ލައްވާފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
(3) ފަޅާދަރު ގަނޑުގެ ދަށަށް ލައްވާފައި އޮންނަ އެތިގަނޑު.
(4) ފުރޮއިން އެއްޗެހި ބުރިކުރާއިރު ދަށަށްލާ އެތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ