...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯދޮލަނގު
ނ.
ފަނަރަބާވަތުގެ ބުއިމުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ކެއުމުގެ ރަސްމީ ދޮލަނގެއް.
މީގައި ހުންނާނީ ހަތްބާވަތުގެ ކަންޖާ އަދި ހިތި ބުލިބުއްޔަކާ އެވެ.
މިގެންދަނީ ހިތިވިލޭރޭ އިރުއޮއްސޭއިރަށް ކޮންމެވެސް ބޮޑުބޭކަލެއްގެ ގެއަކުން ހިތިގެއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ