...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯތަށި
ނ.
(1) ދިޔާއެއްޗެތި އަޅަން ގެންގުޅޭ ގޮނިކޮށް ފުންކޮށް ހުންނަތަށި.
(2) ޑިޝްއެންޓަނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާގަބޯތަށި . ބާގަތަށި . ބިއްލޫރިތަށި . ބޮންތާޓު . ބޯތަށިގެސް . މަބުސްތާނު . ލާހިބޯތަށި . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ