...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯތަށިމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަށްކޮށް ބޯތަށްޓެއް ސިފައިގައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ވަށައިގެން ފިޔަފަތްގަނޑެއް ލާފައި ހުރެއެވެ.
މިމަހުގައި ނަގުލެއްހެން ހީވާވަރުގެ ތަންކޮޅެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ