...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯގަ
ނ.
މިސްކިތް މިސްކިތާއި ޒިޔާރަތް ފަދަ މުގައްދަސް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ވަގުފުކޮށްފައި ހުންނަ ބިންބިމާއި ރުއްގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯގަފަތް . ބޯގަފަތްކޮޅު . އަރުގަފަތްކޮޅު . ދަބަރުބަލި . ދާޚިލިއްޔާމާ . ލިނބޯގަސް . ލުނބޯގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ