...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޯގަންވިލާ
ނ.
ގިނަކުރިލައިގެން ވެލެއްފަދައިން ވާކޮށް ހެދޭ ގަހެއް.
މީގެ އެތައް ކުލައެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާޚިލިއްޔާމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ